Eleocharis acicularis

Adatu pameldrs
Botāniskais nosaukums:  Eleocharis acicularis

Augstums: 3-15 cm
Augšanas forma: cerveida
Zied: VII
Lapojums: zaļš

Mitrums: mitrs, ūdens
Augsne: smilšainas grunts mitrās, applūstošās piekrastēs un seklūdeņos
Apgaismojums: saule, pusēna
Ziemcietības zona: Z4

Pielietojums: ūdenstilpņu krasti, seklūdens josla, applūstošas krastmalas.